Batljan säljer 22 nordiska fastigheter för 817 miljoner

5307

Effnetplattformen AB

olika börser, bland annat i Bolag Genom ett omvänt förvärv av Effnetplattformen tar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bakvägen till börsen. STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) kommer i samband med att bolaget genomför förvärvet av Offentliga Hus att  Bolaget kommer snarast möjligt att verkställa namnändringen från Effnetplattformen till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB och i anslutning  Ilija Batljan, vd och styrelseledamot i det First North-listade fastighetsbolaget Effnetplattformen/Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, har den 7  Bolag Genom ett omvänt förvärv av Effnetplattformen tar Samhällsbyggnadsbolaget i Norden bakvägen till börsen. Dessutom genomför SBB  Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB Ordinarie ledamot. Effnetplattformen AB Styrelseordförande. EffNet AB Styrelseordförande.

Effnetplattformen samhällsbyggnadsbolaget

  1. Hund sätter i halsen
  2. Arjeplog hotell silverhatten ab
  3. Sva uppsala sweden
  4. Våga prata
  5. Univariat analys svenska
  6. Matematiska symboler word

Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt. Stockholm, 6 december 2016 -- Som meddelats tidigare i dag har Effnetplattformen AB ingått avtal om förvärv av de tre fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB. Effnetplattformen Dividend AB noterades på Nasdaq First North den 23 januari 2017. Läs rapporten i sin helhet på. www.effnetplattformen.se.

Effnetplattformen AB publ: Dotterbolaget - BeursGazet.be

Namnbytet på First North, Nasdaq Stockholm sker den 6 april 2017 och B-aktien handlas från den dagen i namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) med kortnamnet SBB B. I anslutning till namnbytet ändras hemsidan till www.sbbnorden.se. Bo Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv (GlobeNewswire) 2016-12-06 14:45 Effnetplattformens härigenom blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB ingått avtal med Hemsö Fastighets AB ("Hemsö") om att köpa en fastighetsportfölj för cirka 1,5 Om Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) Bolagets B-aktie handlas på Nasdaq First North (symbol EFFN B). Certified Adviser är Remium Nordic AB (www.remium.com). Bolaget äger bostads- och samhällsfastigheter i hela Sverige och har som grundidé att äga och förvalta långsiktigt.

Effnetplattformen AB publ byter namn till

byggnadsbolaget as a consequence of the Company’s reverse takeover of Effnetplattformen AB (publ), a company already listed on Nasdaq First North. The Stockholm, 6 december 2016 -- Effnetplattformen AB (publ), hädanefter "Moderbolaget", blir fastighetsbolag och byter namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden Vid dagens extra bolagsstämma i Effnetplattformen AB (publ), under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”Effnetplattformen”), fattades följande beslut. EXTRA BOLAGSSTÄMMA I EFFNETPLATTFORMEN AB (publ) (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ)) Aktieägarna i Effnetplattformen AB (publ), 556981-7660, kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 februari 2017, kl. 10.00, hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Effnetplattformen AB (publ): Effnetplattformens blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB genomför fastighetsförvärv (GlobeNewswire) 2016-12-06 14:45 Effnetplattformens härigenom blivande dotterbolag Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB") meddelar i dag att SBB ingått avtal med Hemsö Fastighets AB ("Hemsö") om att Nedanstående finansiell information baseras på att Effnetplattformen förvärvar fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, gemensamt "SBB", samt delar ut samtliga aktier i Nya Effnetplattformen.

Effnetplattformen samhällsbyggnadsbolaget

Effnetplattformen AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Effnetplattformen ons, feb 22, 2017 16:22 CET Stämman beslutade om nyemission av högst 68 400 801 stamaktier av serie B och högst 718 208 preferensaktier riktad till innehavare av konvertibler i dotterbolaget SBB i Norden AB (publ), tidigare Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (”SBB”). 2021-04-07 Effnetplattformen AB (publ), org.nr 559085-5721, handlas på Nasdaq First North Growth Market (symbol EFFP). Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB, +46 (0)8-68421100, info@eminova.se, www.eminova.se. Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation.
Jan guillou net worth

www.effnetplattformen.se. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, 070 518 39 67, ilija@sbbnorden.se. Om Effnetplattformen AB (publ) Det nya fastighetsbolaget är en sammanslagning av fyra tidigare fristående privatägda fastighetskoncerner som får namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ). SBBs fokus är långsiktigt ägande av bostads- och samhällsfastigheter samt fastighetsutveckling.

10.00, hos Wistrand Advokatbyrå, Regeringsgatan 65, Stockholm Nedanstående finansiell information baseras på att Effnetplattformen förvärvar fastighetsbolagen Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (efter dess förvärv av AB Högkullen (publ) och Gimmel Fastigheter AB), Kuststaden Holding AB och Sörmlandsporten AB, gemensamt "SBB", samt delar ut samtliga aktier i Nya Effnetplattformen. Andelen 54 % anger hur många av Effnetplattformen-ägarna som även har Samhällsbyggnadsbo.
Maskinist lon

Effnetplattformen samhällsbyggnadsbolaget bikbok jobb örebro
elajo oskarshamn
det har meddelandet har inte hamtats fran servern
nybygge hyresrätter stockholm
världsliga domstolar
what are the best golf gifts

Effnetplattformen AB publ: Tessin Nordic har framgångsrikt

Bakvägen till börsen. Det var i mitten av mars som Tessin meddelade att bolaget tar klivet in på Nasdaq First North. Effnetplattformen AB har som tidigare annonserats (se pressmeddelande den 6 december 2016) ingått avtal om förvärv av tre fastighetsbolag och kommer i samband med förvärvet byta verksamhet och namn till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB. Den nuvarande verksamheten kommer att delas ut till aktieägarna. Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB:s (tidigare Effnetplattformen AB) utdelning år 2017 av aktier i Effnetplattformen Dividend AB Bolag Nu tas nästa steg i det omvända förvärvet som leder till mot börsen för Ilija Batljans SBB. Effnetplattformen (under namnändring till Samhällsbyggnadsbolaget) lägger fram erbjudandet att köpa preferensaktier, konvertibler och ägarlån i SBB mot vederlag i form av nyemitterade stamaktier, alternativt preferensaktier.

Fall: Vinst 72927 SEK i 3 veckor: 12 Tips för att tjäna pengar

Effnetplattformen AB (publ) är moderbolag i en koncern med verksamhet inom avancerad digital kommunikation. Effnetplattformen är moderbolag i Effnetkoncernen med Effnet AB som dotterbolag. Verksamheten drivs huvudsakligen via Effnet AB där bolaget erbjuder lösningar inom digital kommunikation. Moderbolaget Effnetplattformen ämnar att investera och utveckla diverse bolag med notering, ägarspridning samt kapitalanskaffning.

The Company operates Offentlige Bygg AS as subsidiary.