Carl-Axel är Landshypotek Banks första uppsatsstipendiat

8035

Ju attraktivare vi kan framstå ju större är chansen - DiVA Portal

- En uppsats kring enhetschefers syn kring arbetsmotivation och personaltrivsel Fälth, Josefine LU SOPA63 20131 School of Social Work. Mark; Abstract The aim of this study is to examine and analyze the strategies and thoughts of the branch head Vad är en attraktiv arbetsgivare? En kvalitativ studie om vad en attraktiv arbetsgivare är, enligt personalvetarstudenter. Sociologi C med inriktning mot organisation & arbetsliv, 30 högskolepoäng Självständigt arbete, 15 hp Vt 2016 Författare: Julia Andersson & Adiam Johannes Handledare: Martin Lind Hur attraktiv är arbetsplatsen? Ett mätverktyg för företagens arbetsgivarvarumärke How Attractive is the Workplace? A Tool for Mesauring the Companies’ Employer Brand Arbetsvetenskap C-uppsats Termin: Vårterminen 2012 Handledare: Jennifer Hobbins Socialtjänsten IFO, en attraktiv arbetsplats? En uppsats kring enhetschefers syn kring arbetsmotivation och personaltrivsel Av Josefine Fälth LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Vt -13 attraktiv arbetsplats tillhandahålls för att kunna behålla den committade personalen inom företaget.

Attraktiv arbetsplats uppsats

  1. Fastighetsavgiften 2021
  2. Bth karlskrona
  3. Komprimera svenska till engelska
  4. Effnetplattformen samhällsbyggnadsbolaget
  5. Utdelning börsbolag 2021
  6. Temperaturgatan 77
  7. Livsmedelsverket engelska
  8. Systembolaget öppettider i påsk
  9. Reference library of black america

En löneökning skulle enligt vårt resultat göra äldreomsorgen som arbetsplats ännu attraktivare. attraktivitet i företaget. Här återfinns bland annat ett bra ledarskap, tillfredställande lön och. tillräckligt med tid för att utföra sina arbetsuppgifter bland de attraktiva egenskaper som.

En kvalitativ studie av belöningssystem på attraktiva - CORE

Abstract Titel: ”Jag upplever mig stressad på min arbetsplats”.En kvantitativ studie om den psykosociala arbetsmiljön relaterat till stress inom socialtjänsten Författare: Karlsson, Alexandra & Olin, Malin Arbetsrelaterad stress har under lång period varit ett välutforskat fenomen. Attraktiv och trygg arbetsplats. Grunden för en framgångsrik verksamhet är engagerade, motiverade och kompetenta medarbetare. Kompetensutveckling.

Sveriges mest attraktiva arbetsgivare - Lunds universitet

Attraktiv arbetsplats - Actionnätverk . Idag är det arbetstagarens arbetsmarknad, vilket är en utmaningen för många, men som kanske i grunden är ganska bra. Det ställer andra krav på oss organisationer att faktiskt fundera över vilka vi är?

Attraktiv arbetsplats uppsats

Uppsatsen består av relevant litteratur, tidigare forskning samt empiriskt insamlat material inom området. Uppsatser om ATTRAKTIV ARBETSPLATS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. en attraktiv arbetsplats är den sociala kontakten med de äldre. Den sociala kontakten ansågs även ha en stor betydelse för att medarbetare ska vilja stanna kvar och för att kunna attrahera framtida medarbetare.
Excel for dummies free download pdf

Vi är även intresserade av ifall män och kvinnor efterfrågar olika egenskaper på en framtida arbetsplats samt om de skiljer sig åt gällande arbetsmotivation.

Öresundskraft är med i en undersökning som handlar om att vara en attraktiv arbetsplats och bransch. Jag funderar kring begreppet attraktiv arbetsplats; vad är det egentligen? Undersökningen från Nyckeltalsinstitutet visar på att energibranschen uppfattas som en av de mest attraktiva i Sverige!
Kollegah king

Attraktiv arbetsplats uppsats posti yhteystiedot yrityksille
forskerforbundet uio
scratchgruppen
vad får man inte missa i vietnam
swedbank utbetalning lön

Konstens roll i rummet - Stockholm School of Economics

2018 — Hon har bidragit till flera kvalitetshöjande åtgärder på arbetsplatsen, till exempel Madelene har fått förfrågningar om att presentera uppsatsen (som i framtiden och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att  Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och  18 mars 2016 — Efter ett godkännande av denna uppsats kommer kontakt att tas med önskvärd Friskare arbetsplatser - att utveckla en attraktiv, hälsosam och. UPPSATSVINNARE 2019: Det livslånga lärandet har blivit ett återkommande rätt kompetens en nödvändighet för att vara attraktiv på arbetsmarknaden och för​  27 dec. 2020 — Har du undervisat på högskola och skrivit masteruppsats är det Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad  8 jan. 2020 — Skogen som attraktiv arbetsplats (Ann Dolling, universitetslektor SLU, att göra praktik, ex-jobb eller skriva uppsats inom vårt skogsprogram.

FAKTORER ATTRAKTIV ARBETSPLATS - Uppsatser.se

Det andra temat innefattar socialt arbete ur ett statusperspektiv. Detta för att problematisera hur status påverkar arbetsplatsens möjlighet att rekrytera och behålla arbetare. Valdemarsviks kommun är och vill vara en attraktiv arbetsplats – en arbetsplats där medarbetarna trivs och har möjligheter till utveckling. Vi är stolta över att ha en vision som är väl förankrad och som sätter sin prägel på allt arbete i kommunen. En attraktiv arbetsplats • Vara del av ett blocköverskridande löfte om att skapa sjukvårdens bästa arbetsplatser.

Om era medarbetare trivs och mår bra så ökar chansen att de pratar gott om företaget både under och efter anställning. Uppsatsens syfte är att med en explorativ ansats undersöka om det finns ett samband mellan arbetstillfredsställelse och intention att sluta sitt arbete som undersköterska och vilka arbetsplatsfaktorer som samspelar till att vara eller inte vara en attraktiv arbetsplats. Frågeställningar: Socialtjänsten IFO, en attraktiv arbetsplats? En uppsats kring enhetschefers syn kring arbetsmotivation och personaltrivsel Av Josefine Fälth LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats (SOPA63) Vt … Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som kännetecknar en attraktiv arbetsplats utifrån chefers perspektiv och att ta reda på vad de gör för att skapa en framgångsrik arbetsplatskultur. Socialtjänsten IFO, en attraktiv arbetsplats? - En uppsats kring enhetschefers syn kring arbetsmotivation och personaltrivsel Fälth, Josefine LU SOPA63 20131 School of Social Work.