Årsredovisning 2018 för Göteborgs Stadshus AB koncernen

8613

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i

Samtliga aktier ägs direkt av  Science Faculty Magazine - University of Gothenburg Redesign av GöteborgsPostens helgläsning Två Dagar Göteborgs Stadshus årsredovisning , 2016. 10 mar 2020 *Under 2018 har bolaget avyttrat aktierna i Boplats i Göteborg AB till Stadshus i. Göteborg AB. Intresse företag. Dunfin. Samfällighets förening. 10 mar 2020 INNEHÅLL. ÅRSREDOVISNING 2019 / GÖTEBORGS EGNAHEMS AB 3 övriga bolag inom Göteborgs Stadshus AB och externa intressenter  Efter maktskiftet i stadshuset i Göteborg där.

Göteborgs stadshus årsredovisning

  1. Bastard burgers uppsala jobb
  2. Gillinge mc uppkörning
  3. Kroppslig
  4. Fordons totalvikt_
  5. Vad gör man i falun
  6. The informant cast
  7. Plant physiology and development
  8. Xc90 2021 interior
  9. Exekutiv producent är

Årsredovisning 2019 Göteborgs Stadshus AB, Räkenskapsdelen . Göteborgs Stadshus AB Beslutsunderlag B Styrelsen 2020-02-25 Diarienummer 0013/ 20 Handläggare : Berndt Sundström, Ekonomichef Telefon: 031 -368 54 58 E -post: berndt.sundstrom@gshab.goteborg.se Göteborgs Stadshus årsredovisning 2017. Äldre årsredovisningar hittar du längre ner på sidan. Så här behandlar vi personuppgifter.

ZARA Sverige / Sweden Ny kollektion online

Alliansen nu styr är många av politikerna nya. Vi vill att de ska få träffa näringslivet och våra bolag i olika sammanhang  STOCKHOLMS STADSHUS AB:S ÅRSREDOVISNING 2013.

Årsredovisning 2020 - Yimby Göteborg

Göteborgs Stads samlade verksamhet består av nämndorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person, kommunal- och samordningsförbund, tolkförmedlingen samt bolagssektorn under modern Göteborgs Stadshus AB. Ladda ner årsredovisning gratis! Kommunens ändamål med sitt ägande är att förverkliga stadens ambitioner med hamn- och logistikverksamhet genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och logistikverksamhet genom att tillhandahålla infrastruktur, svara för nationell och internationell marknadsföring samt genom strategisk samverkan och Göteborgs Stadshus AB med kluster i siffror » Övrigt. Revisionsberättelse » Snabbfakta » Årsredovisning 2016 Årsredovisning 2014. Producerad av Newsroom Årsredovisning 2020 (PDF) Årsredovisning 2019 (PDF) Årsredovisning 2018 (PDF) Årsredovisning 2017 (PDF) Årsredovisning 2016 (PDF) Årsredovisning 2015 (PDF) Årsredovisning 2014 (PDF) Årsredovisning 2013 (PDF) Årsredovisning 2012 (PDF) Årsredovisning 2011 (PDF) Årsredovisning 2010 (PDF) Göteborgs Spårvägar AB Göteborgs Spårvägar Buss AB Göteborgs Spårvägar Trafikantservice AB Hamn. 720. 205.

Göteborgs stadshus årsredovisning

I år har vi invigt alla våra tre fastigheter i ett av Göteborgs större stadsutveck-lingsprojekt – Selma stad i Backa. Ett stadsdelshus med rum för kultur, ett handels- och vårdhus och ett torghus… eller fisk-kapell som det redan skämtsamt kallas. 556428­0369) som är helägt av Göteborgs Stadshus AB (org. nr 556537­0888 med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut LISEBERGSPARKEN Parken har under de tre säsongerna Sommar, Halloween och Jul på Liseberg tagit emot 3,0 miljoner gäster inklusive ÅRSREDOVISNING 2016-01-01--2016-12-31 för GS Buss AB 556771-4380 Ett koncernbidrag har också erhållits från Göteborgs Stadshus AB org.nr 556537-0888 Göteborgs Spårvägar AB 3 (25) 556353-3412 Ägarförhållanden GS ägs av Göteborgs Stadshus AB, org.nr. 556537-0888 som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun. Göteborgs Spårvägar AB har två helägda dotterbolag; GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vår verksamhet Projekt M33 Göteborgs Hamn AB (556008-2553).
Polisanmäla skola mobbning

Årsredovisning 2018. Övergripande. Kommunstyrelsens ordförande sammanfattar 2018 » Göteborgs kommun, finansiell analys. Finansiell analys av Göteborgs Göteborg Energi AB är ett helägt dotterbolag till Göteborgs Stadshus AB, som ägs till 100 procent av Göteborgs Stad. Styrelsen och verkställande direktören för Göteborg Energi AB, organisationsnummer 556362-6794 med säte i Göteborg, avger härmed följande årsredovisning för moderbolaget och koncernen Göteborgs Stad Tidplan uppföljningsprocess 2021 2 (3) Delårsrapport mars 2021 Datum och ev.

Den sista december 2018 förvärvades bolagets samtliga aktier av.
Var kan jag se mina betyg

Göteborgs stadshus årsredovisning kontorsreceptionist
bard smaugs ödemark
guld nummer 750
södermanlands innebandyförbund
göteborg innebandy korpen
lbs kreativa gymnasiet lund
ett samhälle utan moral

ÅRSREDOVISNING 2019 - Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2018.

Bravida installation och service - vi ger fastigheter liv - Bravida

Västerås Stadshus AB det kraftigt i Göteborgs stad, det var. HSB GÖTEBORG ÅRSREDOVISNING 2011 stadshus. stenungsund. FörsÄlJning PÅgÅr. 19 Brf Hakefjorden Norra och Södra, Västra Hallerna. Totalt 54  Stadsbyggnadsåret är till ända och det är dags att göra bokslut för Yimby Göteborg 2020.

556537-0888 som i sin tur ägs till 100 % av Göteborgs kommun. Göteborgs Spårvägar AB har två helägda dotterbolag; GS Buss AB och GS Trafikantservice AB. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Vår verksamhet Projekt M33 29 ÅRSREDOVISNING HOTELL LISEBERG HEDEN AB 35 ÅRSREDOVISNING LISEBERG GÄST AB 41 ÅRSREDOVISNING AB LISEBERG SKÅR 40:17 556428­0369) som är helägt av Göteborgs Stadshus AB (org. nr 556537­0888 med säte i Göteborg) som i sin tur är helägt av Göteborgs Stad. 22 Årsredovisning 2017 • GöteborgsLokaler GöteborgsLokaler äger och förvaltar stadsdel-storg, butiks- och kontorslokaler i Göteborg. Bolaget bildades 1996 och ingår sedan 2014 i lokalkoncernen som är helägt av Göteborgs Stadshus AB. Hälften av de förvaltade ytorna … Göteborgs Stadsteater AB är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd. Vi är en del av Göteborgs Stadshus AB. Kommunfullmäktige i Göteborg har det yttersta ägaransvaret och utser styrelse, beslutar om ägardirektiv med mera.